365bet网址
专业领域
房地产与建筑工程
您当前所在的位置:首页 -- 专业领域-- 非诉讼-- 房地产与建筑工程

       房地产与建筑工程已成为地平线在一个重要的业务领域。我们曾为众多国内公司、外国公司及其项目公司的房地产投资和建筑工程事宜提供法律服务。
       我们在此领域提供的专业服务主要包括:

          ●  设计项目交易结构,以确保项目的合法性与可行性
          ●  与房地产项目开发和收购相关的法律审慎调查和法律问题咨询
          ●  建设工程承包和招投标方面的法律问题咨询
          ●  起草与审查房地产买卖、租赁、转让以及物业管理方面的法律文件